Ravikindlustus


Küsimus: Mis tingimustel tasu ja maksude maksmisel saaks osalise ajaga töötaja ravikindlustuskatte?10.05.2017

Töötaja töötab töölepingu alusel osalise tööajaga, kuupalgaga 300 eurot kuus. Tema avalduse alusel ei rakendata tal tulumaksuvabastust vaid arvestatakse tulumaks esimeselt sendilt. See on töötaja ainuke töökoht. Kas tööandjal on kohustus arvestada sotsiaalmaksu min kuumäära alusel (141,90) või õigus arvestada sotsiaalmaksu töötajale tegelikult makstud tasult? Siis oleks sots.maks miinimummäärast väiksem. Kas töötajal tekiks siis õigus ravikindlustusele?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Tänan Teid pöördumise eest.

Ravikindlustusseaduse § 5 kohaselt on õigus ravikindlustusele üle ühekuulise töölepingu alusel töötaval töötajal. Kuidas makstakse sotsiaalmaksu tuleb küsida Maksu-ja Tolliametist.

Töölepinguga töötavatel töötajatel tekib õigus ravikindlustusele töötamise registrisse kantud andmete alusel automaatselt. Töötaja ravikindlustus tekib töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa