Ravikindlustus


Küsimus: Kes ja millisel moel tagastab minule valvearstile tasutud summa, sest tegelikkuses teostati ebakvaliteetne hambaravi?07.03.2018

Tere,
Teostasin hambaravi ja peale ravi (arst puhkusel) tuli pöörduda sama ravitud hambaga valvearsti poole. Valvearsti juures tuli tasuda visiidi tasu ja ka soetada ravimid. Kes ja millisel moel tagastab minule valvearstile tasutud summa, sest tegelikkuses teostati ebakvaliteetne ravi?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Alates 01.07.2017 muutus hambaravihüvitis mitterahaliseks. See tähendab, et arveldamine toimub otse raviasutuse ja haigekassa vahel. Õigus hüvitist saada on ainult juhul, kui hambaraviteenus on saadud haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Hüvitis kehtib ainult esmavajalikele hambaraviteenustele.

Arveldus toimub hambaravihüvitise piires hambaarsti ja haigekassa vahel elektrooniliselt. Kui hambaarsti osutatud teenusele kehtib uus hüvitis, arvestatakse hüvitatav summa raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb tasuda täishinda. Lisaks on teenuseosutajal õigus patsiendilt nõuda visiiditasu kuni 5 eurot.

Tagantjärele enam haigekassa rahalist hüvitist ei maksa. Kui teenust osutab asutus, kes ei oma haigekassaga lepingut, siis paraku hüvitisele õigust ei ole.

Hambaraviasutusi, kes on sõlminud haigekassaga täiskasvanute hambaravi hüvitamise lepingu, näete haigekassa kodulehelt: https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/haigekassa-lepingupartnerid/hambaarstid. Nimekirja täiendatakse jooksvalt vastavalt sellele, kuidas lepinguid sõlmitakse. Lepingupartnerite päringu saab kitsendada valikuga „täiskasvanute hambaravi“.

Lisainfo leiate https://www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/hambaravihuvitis.

Garantii küsimusega peaksite pöörduma tervishoiuteenuse osutaja poole, kus raviteenust osutati.

Eesti Haigekassa kontrollib haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu täitmist (arstiabi järjekorrad, rahalised suhted arstiabi osutajatega).

Sotsiaalministri loodud nõuandva õigusega Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa