Ravikindlustus


Küsimus: Kas saan lapsega haiguslehel olla, kui olen tööta ja pole ennast töötuks registreerinud?07.03.2018

Kui olen tööta ja pole ennast töötuks registreerinud, kas saan lapsega haiguslehel olla?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Kui Te ei tööta, siis ei ole Teil õigust ka töövõimetushüvitisele. Töövõimetushüvitis on rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab töövõimetuslehe alusel töötavale kindlustatule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Sel päeval kui algab töövõimetusleht, peab olema kehtiv töösuhe ja ravikindlustus tööandja kaudu.

Parimat soovides

Ülvi Rebane