Ravikindlustus


Küsimus: Kas Haigekassa korvab sünnituskulud välismaal?12.06.2018

Plaan on minna umbes 33.-34. rasedusnädalal Soome puhkama. Mis juhtub aga siis, kui seal algab sünnitus? Kas Haigekassa korvab sünnituskulud välismaal? Kuidas toimub lapsega tagasitulek Eestisse (kas lapsele on vaja pass taotleda, et Eestisse tagasi saada?) Kui laps peaks vajama sünnitusjärgset ravi, kuidas toimub nende kulude korvamine?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Täname Teid pöördumast.

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises EL liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Arstiabi saamiseks peab raviasutuses esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumendi. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel on õigus saada tervishoiuteenuseid, mida osutatakse riikliku ravikindlustussüsteemiga hõlmatud raviasutustes. Hinnangu sellele, kas tegemist on vajamineva arstiabiga või mitte, annab tervishoiuteenust osutav arst.
Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki kulutusi, mis vajamineva arstiabiga võivad kaasneda. Patsiendil endal tuleb maksta omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu jne) asukohamaa hindades.

Kuidas lapsele dokumendid vormistatakse küsige palun siseministeeriumist www.siseministeerium.ee.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa