Ravikindlustus


Küsimus: Kas on seaduslik olla Eestis ravikindlustusega, kui käin vahepeal välismaal tööl?18.10.2011

Tere.
Töötan 4 korda aastas Norras. Korraga 23 päeva. Kuna meil on alla 8-aastane laps, siis abikaasa kaudu olen kindlustatud. Kas on seadusevastane olla kindlustatud Eestis samal ajal kui töötan mõned korrad aastas Norras?

T

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Teie puhul on kindlustajaks Eesti riik, kes maksab Teie eest sotsiaalmaksu tingimusel, et tegemist on kindlustatud isiku ülalpeetava abikaasaga, kes kasvatab SMS § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastavaid lapsi. Seega ei laiene riigi poolt võimaldatud kindlustuskaitse isikutele, kes ei ole faktiliselt ülalpeetava staatuses.

Kena päeva
Katrin Saadre