Ravikindlustus


Küsimus: Kas käsunduslepinguga kaasneb ravikindlustuskaitse?14.11.2011

Tere,
Kas käsunduslepinguga toimib ravikindlustus?
Tänan ette!

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere,
Kui inimesega, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtja, on sõlmitud üle kolmekuulise tähtajaga või tähtajatu käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslik leping ja selle lepingu alusel makstakse iga kuu sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse alusel vähemalt miinimum kuumääralt arvutatuna, peab sotsiaalmaksu maksja töötaja kohta esitama haigekassale vajalikud andmed. Siis on isikul ka õigus ravikindlustusele. Kui loetletud tingimused ei ole täidetud, puudub inimesel õigus ravikindlustusele.
Lisainfo haigekassa infotelefonil 16363.

Kõike head,
Katrin Saadre