Ravikindlustus


Küsimus: Miks ravikindlustus hakkab kehtima alles peale 14-päevast ooteaega?14.01.2022

Eeldus: inimesel pole kehtivat ravikindlustust.
Miks peale antud inimese töötamise registrisse kandmist on 14-päevane ooteaeg enne kui ta saab endale ravikindlustuse?
Töötamisregistri andmed saadi küll väga hästi up-to-date seisu, kuna Maksuamet tahab makse koguda. Miks ravikindlustuse registris kohe muudatust ära ei tehta, kui andmed töötamisregistrisse tekivad? Ooteaeg 14 päeva on ühe digiriigi jaoks lubamatult pikk. Kas tegeletakse antud ooteaja lühendamisega?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere, ravikindlustuse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt tekib töölepinguga töötavate isikute kindlustuskaitse maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. 1