Ravikindlustus


Küsimus: Kui töötaja esitab tagantjärgi töövõimetuslehe, kas võib jätta maksmata 4-8 päeva hüvitise?16.01.2012

Tere!

Kui töötaja ei ilmu tööle ning temaga ei saa sidevahendite kaudu kontakti. Tööleping lõpetatakse. Töötaja esitab tagantjärele töövõimetuslehe, mille kuupäevad kattuvad enam-vähem "ärakadumise" kuupäevaga kuni töölepingu lõpetamise päevani. Kas tööandjal on õigus jätta välja maksmata 4.-8. päeva hüvitis?

Aitäh!

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Selle küsimusega palun pöörduge tööinspektsiooni, töölepinguseaduses on säte, et tööandjat peab teavitama esimesel võimalusel haigestumisest - TLS § 15 lg.2 p.10

Kena päeva
Katrin Saadre