Ravikindlustus


Küsimus: Kas 18-aastasel kooliõpilasel on ravikindlustus?03.02.2012

Tere,
Kui olen 18-aastane, käin hetkel koolis (tööl ei käi), olen Eesti kodanik, kui satuksin avarii tõttu haiglasse, siis kas haigekassa korvab minu ravikulud?
Aitäh vastamast

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Kõigil põhiharidust, üldkeskharidust ja kutseõpet omandavatel õpilastel ning üliõpilastel on ravikindlustus kuni kooli lõpetamiseni. Kindlustuse garantii kehtib lisaks veel kolm kuud ka peale kooli lõpetamist.