Ravikindlustus


Küsimus: Kui töötan Soome ettevõttes, kes siis arstiabi eest Eestis maksab?06.03.2012

Kui töötan Soome firmas ja firma maksab Soome riigile makse, kas siis pean Eestis arstiabi eest ise maksma s.t. käsi paistes ja liigutada ei saa tahan minna perearstile Eestis või kiirabisse, kas pean selle oma rahaga kinni maksma? Kui veel peaks opereeritama eestis ja kust ma saaksin töövõimetuslehte?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Kui Te olete Soome riigis ravikindlustatud, saate Te mujal Euroopa Liidu liikmesriikides (ka Eestis) viibides vajaminevat arstiabi Euroopa ravikaardi alusel. Seda kaarti saate taotleda oma kindlustajariigist ehk Soomest.
Vältimatu abi on Eestis kõigile inimestele tasuta.

Seoses Euroopa Liidu liikmesriigis kindlustatud patsiendi haigushüvitise väljamaksmisega välisriigis võib Euroopa Liidu liikmesriigi pädev asutus vajada lisainfot vormidel E116 ja E115.
Sellega seoses palume lugeda lisainfot meie kodulehelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/vormid