Ravikindlustus


Küsimus: Kuidas ma saan vahetada perearsti?12.03.2012

Kuidas ma saaksin vahetada perearsti, mis selleks tegema peab? Kuidas uus arst saab kätte haiguslood vana arsti käest?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Teil tuleb esitada isiklikult või tähitud kirjaga avaldus valitud perearstile. Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.
Selleks, et oma tervisekaarti saada, tuleb Teil sooviavaldus esitada vana perearsti juures.