Ravikindlustus


Küsimus: Kui kaua võib vanaduspensionär olla järjest haiguslehel?03.04.2012

Tere,
Kui kaua võib olla töötav vanaduspensionär järjest haiguslehel ja kui palju aasta jooksul kokku?
tänan

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töötaval vanaduspensionäril on õigus saada järjest haiguslehel olles haigushüvitist 120 päeva eest, aastas kokku 250 päeva eest.

Kui kindlustatu on olnud haige kauem kui 120 kalendripäeva, tuleb tema raviarstil hüvitise maksmise pikendamiseks või püsiva töövõimetuse otsuse tegemiseks saata hiljemalt 121. päevaks arstliku ekspertiisi komisjonile taotlus.

Ekspertiisi vastava otsuse korral on kindlustatul õigus haigushüvitist saada kuni 182 järjestikust kalendripäeva.

Haiguslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood. Piirang on ainult hüvitise maksmise perioodil.

Kena päeva soovides
Katrin Saadre