Ravikindlustus


Küsimus: Kas pärast 120 haiguspäeva ja väljavõetud puhkust on võimalik veel haiguslehele jääda?25.06.2012

Tere! Olen 80% töövõimetusega töötav inimene. Alates 02.04.2012 olen haiguslehel (haigusega, mille eest ei saa töövõimetust). Kui 120 haiguspäeva saab täis ja lõpetan haiguslehe ning võtan töö juurest saada oleva puhkuse, kas siis peale puhkust on võimalik veel edasi haiguslehele jääda? Kui on, kas siis saab ka haigushüvitist edasi? Või teine variant, kas ilma haigushüvituseta on võimalik haiguslehel olla järjest rohkem kui 120 päeva (juhul kui ma puhkust välja ei võta)?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Teil on õigus haigushüvitist saada kuni 182 järjestikust kalendripäeva. Seda juhul, kui olete haige kauem kui 120 kalendripäeva ning Teie raviarst on saatnud hüvitise pikendamise taotluse arstliku ekspertiisi komisjoni.
Kokku võib kindlustatu hüvitist saada kuni 250 kalendripäeva kalendriaastas.
Haiguslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood. Piirang on ainult hüvitise maksmise perioodil, mitte haiguslehe kestvusel.

Kuna haiguslehe väljastamise otsuse teeb arst, arvestades patsiendi tervislikku seisundit, palume Teil ikka esmalt oma arsti poole pöörduda.