Ravikindlustus


Küsimus: Kuidas saan kontrollida, kas haigekassa väljamakstav summa sisaldab väljamaksmisega viivitatud päevade eest vastavalt seadusele ka viivist?10.08.2012

Ajutise töövõimetuse hüvitis makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul, alates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide laekumisest haigekassasse. Väljamaksmisega viivitamise korral on haigekassa kohustatud maksma vastavalt seadusele ka viivist.

Hüvitise väljamaksmise pikendamisest teatab haigekassa kindlustatud isikule kirjalikult, näidates ära väljamaksmise pikendamise põhjuse ning tähtaja asja kohta oma arvamuse või vastuväidete esitamiseks.

Minu küsimus on, et kuidas õnnestub minul kontrollida, kas väljamakstav summa sisaldab väljamaksmisega viivitatud päevade eest vastavalt seadusele ka viivist? Kuidas oleks kohane talitada, kui hüvitise väljamaksmise pikendamisest haigekassa kindlustatud isikule ei teata?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Kui haigekassa ei teata hüvitise väljamaksmise pikendamisest, siis peaksite ise pöörduma järelepäringuga haigekassasse ja juhtima tähelepanu maksmise hilinemisele.
Haigekassal on kohustus maksta haigushüvitis välja 30 kalendripäeva jooksul. Kui haigekassa on ületanud seadusega ettenähtud ajalimiiti, maksab haigekassa isikule ka viivist. Ise inimene seda kontrollida ei saa. Seega tuleb Teil haigekassasse ikka järelepäring teha - uurida, mis ajal on dokumendid haigekassasse laekunud. Päevade arvestus algab haiguslehe haigekassasse jõudmise päevast ehk et, kui tööandja viivitab lehe esitamisega, siis see periood arvesse ei lähe.