Ravikindlustus


Küsimus: Kas tööandjal on kohustust teha töötajatele ravikindlustus välismaal töötamise ajaks?05.09.2012

Tere!
Töötan Eesti firma all, mis omakorda töötab Norra firma all. Maksud laekuvad Eestisse. Nüüd on tekkinud põlvega probleem, põlv on paiste läinud. Kuna minu töö Norras on pidevalt põlvitamisega seoses, siis võib olla see tingitud sellest. Küll aga on mul olemas lihtsalt Euroopa ravikindlustus kaart. Sooviks teada, et kas tööandjal pole mingit eraldi kohustust teha töötajatele omakorda ravikindlustus selleks ajaks kui töötajad viibivad välismaal tööl? Nüüd pean lihtsalt oma kulude ja kirjade eest Norra ravikulud kinni maksma, muud varianti vist ei ole?
Aitäh vastamast!

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Kui Teie tööandja maksab Teie eest sotsiaalmaksu Eestis, siis on Teil ka kehtiv ravikindlustus Eestis. Samal ajal ei saa Teil aga olla Norras ravikindlustust, kuna mitme Euroopa Liidu liikmesriigi kindlustusi korraga olla ei tohi. Norra ei ole küll Euroopa Liidu liige, kuid tal on EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) leping. See ühendab Norrat Euroopa Liiduga. Seetõttu saab ka Norras Eestis väljastatud ERK-kaardiga vajaminevat arstiabi. Ravikindlustust mõlemas riigis (Eestis ja Norras) isikul olla ei tohi.
Euroopa ravikaardi alusel peaksite saama mujal EL riikides vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel sealsete kindustatutega. Seda, kas Teie põlveprobleemiga seonduv arstiabi Norras on vajaminev antud olukorras või mitte, otsustab arst. Kindlasti võtke raviasutusse kaasa enda kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart.

Lisaks saate lugeda: Arstiabi ajutiselt teises Euroopa Liidu riigis viibides: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val