Ravikindlustus


Küsimus: Kas hammaste raviks on toetust või hüvitist, ise ei suuda nende parandamist ja korrigeerimist kinni maksta?07.02.2013

Tere! Kuidas või kelle poole pean pöörduma, et saada oma hambad korda? Ma sain just 20 ja minu hambad on korrast ära juba ajast, kui need tulid, puseriti, suured vahed, silmhambad on mõlemal pool üleval täpselt nagu kihvad. Ma näen välja nagu koletis. See on õudne ja on rikkunud minu elu. Käisin hambaarstil kuni 19-aastaseks saamiseni regulaarselt ja küsisin ja uurisin ise ka võimaluste kohta. Aga pakuti ikka breketeid, mille hind jääb kahjuks liiga kaugele. Mul ei ole seda raha mitte kusagilt võtta. Kas tõesti nii õudsetele hammastele ei ole muud lahendust? Toetusi, mitte miskit? On õudne kui ei saa naeratada ja ei soovi kellegagi suhelda, kuna on lihtsalt nii suured kompleksid hammaste pärast.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Hambaraviteenuse hüvitise maksmist reguleerib sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määrus nr 145. Nii ravikindlustatud, kui ravikindlustamata täiskasvanutel on õigus saada tasuta hambaravina vaid vältimatut abi, mida osutatakse siis, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Seda, kas tegemist on vältimatu abiga, otsustab hambaarst.

Hambaravihüvitist makstakse järgmistele ravikindlustatud isikutele: töövõimetuspensionärile, vanaduspensionärile, üle 63-aastane ravikindlustatud isikule, rasedale, alla 1-aastase lapse emale ja isikule, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.

Ortodontilist ravi rahastab haigekassa alla 19-aastastel, kuid ainult teatud diagnooside puhul.

Parimat soovides

Ülvi Rebane