Ravikindlustus


Küsimus: Mis aja jooksul tuleb tööandjal esitada haigusleht Haigekassale?19.02.2013

Viisin 16.01.2013 haiguslehe tööandjale. Haigusleht kestis 10.01-16.01.2013. Siiamaani pole ma haigusraha saanud. Mis aja jooksul on tööandja kohustatud haiguslehe esitama haigekassale?

17.01.2013 algas mul üleviimine kergemale tööle. Kergemat tööd tal ei olnud anda. Nüüd viin iga kuu talle selle kohta ka vastavaid tõendeid. Esimese lehe viisin talle 13.03.2013. Dekreeti peaksin jääma 7. aprillil. Kui kiirelt on ta kohustatud need paberid Haigekassale saatma?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töövõimetuslehe ning hüvitise määramiseks vajalikud muud dokumendid peab tööandja esitama haigekassale 7 kalendripäeva jooksul alates inimeselt töövõimetuslehe saamise päevast.

Lisainformatsiooni töövõimetuslehe esitamise kohta saate lugeda haigekassa kodulehelt: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised/haigusleht.

Infot kergemale tööle üleviimise kohta leiate: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised/yleviimine.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
infospetsialist