Ravikindlustus


Küsimus: Kuidas hüvitatakse lapsega haiguslehel viibimine?18.04.2011

Olen lapsega haiguslehel, kuidas see mulle hüvitatakse?
Ette tänades

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Lapsega hoolduslehel olles maksab Teile hüvitist töövabastuse esimesest päevast alates haigekassa, mitte tööandja. Teil on õigus hüvitist saada alla 12-aastase lapsega hoolduslehel olles ühe haigusjuhu puhul 14 järjestikuse päeva eest.
Hüvitis arvutatakse Teie eest eelmisel aastal makstud sotsiaalmaksust, määr on 80%.
Väga täpselt on hooldushüvitisest kirjutatud ka haigekassa kodulehel: http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised/hooldushyvitis.