Ravikindlustus


Küsimus: Töötamine lapsehoolduspuhkuse ajal21.04.2011

Soovin lapsehoolduspuhkuse ajal töötada osalise töökoormusega, näiteks 8 tundi nädalas. Kas emapalka (vanemahüvitist) vähendatakse?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Emapalka haigekassa ei maksa. Palume Teil pöörduda oma küsimusega Sotsiaalkindlustusameti, www.ensib.ee, poole.