Ravikindlustus


Küsimus: Lapseootel töötaja ei saa oma tööd teha25.04.2011

Töötaja, kes töötab meil tantsijana, ootab last. Dekreetpuhkuseni ta tantsida ei saa ja mingit teist tööd meil ka talle anda ei ole. Kuidas õigesti käituda?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Kui tööandjal ei ole töötajale, kes ootab last, kergemat tööd anda, siis võib töötaja ajutiselt keelduda tööülesannete täitmisest. Sellisel juhul väljastab arst isikule haiguslehe põhjusega “terviseseisundile vastava töö andmine või üleviimine kergemale ametikohale”.
Tööandja annab vastava käskkirja või korralduse töötaja tööülesannete täitmisest keeldumise kohta ning märgib töövõimetuslehele kuupäeva, millest alates töötaja keeldus «Töölepingu seaduse» § 18 lõike 2 alusel ajutiselt tööülesannete täitmisest või «Avaliku teenistuse seaduse» alusel vabastati teenistuja ajutiselt teenistuskohustuste täitmisest.
Lähemalt sel teemal palume lugeda ka haigekassa kodulehelt siit http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/hyvitised/yleviimine.