Ravikindlustus


Küsimus: Haigusleht tööõnnetuse korral28.04.2011

Kui mul juhtub tööõnnetus, kas haigusleht on 100% ja kui on, siis kes kui palju hüvitab?

Vastus: Katrin Saadre, kommunikatsioonispetsialist, Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tööõnnetuse korral hüvitab haiguslehe haigekassa alates töövabastusperioodi teisest päevast, hüvitise määr on 100%.