Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kas keevitajal on õigus nägemisprillidele tööandja kulul, sest see töö rikub mu prillid?20.06.2014

Olen keevitaja, töötanud firmas 14 aastat, viimase kahe aasta jooksul on minu nägemine halvenenud +2ni. Küsisin, kas tööandja kompenseerib minu prillid. Vastati, et kompenseeritakse ainult kuvariga töötajale, kuigi keevitamine rikub rohkem silmi kui kuvariga töötamine. Kas ma pean ise muretsema endale lugemisprillid, et tööd teha? Meil töökohas on palju tolmu, lendab sädemeid, kokkupuude metalliga. Miks pean mina oma kallilt ostetud prille töö juures rikkuma, kui need on mul töövahendiks. Ülemus ütles, et ma kasutan prille ka kodus. Ma kasutangi oma prille kodus, aga ma ei taha neid ju tööl ära rikkuda. Kuidas ma saan tööandja poolt omale prillid, kui töövahendid?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Jah, see on tõsi, et nägemisteravust parandavate prillide kompenseerimine on kohustuslik vaid kuvaritöötajate puhul.

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (edaspidi TTOS) § 14. Töötaja kohustused ja õigused lõige 5 punkt 6) saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses (https://www.riigiteataja.ee/akt/116042014009)

Vastavalt TTOS on tööandja kohustus töötajale korraldada tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures, kui töökeskkonna riskianalüüs on välja toonud, et Teie teostate tööd, mis võib kahjustada Teie tervist. Töötervishoiuarsti ülesanne on hinnata Teie tervist ning tervise halvenemise korral seda ka kinnitada. Tööandjalt hüvitise taotlemiseks on Teil vajalik tõendada dokumentide (silmanägemise kontrolli tulemused) alusel, et Teie tervis (silmanägemine) on halvenenud antud tööandja juures töötades.

Teine võimalus on jõuda tööandjaga kokkuleppele prillide kompenseerimise osas, et vältida tervisekahju hüvitamise protsessi läbimist.

Parimat soovides,
Kristi Jõeorg