Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Mida teha, kui olen tööandja poolt valitud uue liimi suhtes allergiline?26.06.2014

Tere
Olen maaler. Tööandja vahetas välja seinamaterjali kleepimiseks kasutatava liimi. Selgus, et olen selle vastu allergiline. Mida peaks sellises olukorras ette võtma? Kas see on tööandja kohustus materjal välja vahetada või pean tablette neelama hakkama ja edasi töötama? Kelle poole pöörduda selle küsimuse lahendamiseks? Elan Tartus.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Vastus vastavalt Töötervishoiu ja Tööohutuse seadusele (TTOS) (https://www.riigiteataja.ee/akt/116042014009)

Tööandja kohustus on ennetada töötaja haigestumist sh vajadust tablette tarvitada tervisliku seisundi parandamiseks, kui tegelikult on võimalik antud riski kõrvaldada või leevendada (TTOS § 12). Tööandja kohustus on läbi viia töökeskkonna riskianalüüs (TTOS § 13). Kui töökeskkonna riskianalüüsi alusel selgub, et töökeskkonnas on allergiat põhjustavad riskifaktorid , tuleb kaaluda ohutumate materjalide kasutamist või materjalide välja vahetamist. Kui tööandja ei soovi materjale välja vahetada või ohutumaid leida, tuleb tagada piisava ja õigete kaitseomadustega isikukaitsevahendite olemasolu (need peab ostma tööandja omal kulul).
Kui tööandja on aga taganud sobivate isikukaitsevahendite olemasolu ning Te ei kanna neid või keha puutub siiski kokku antud liimiga, siis võib olla probleem seal. Samas, kui isikukaitsevahendid ei vasta piisavatele kaitseomadustele, tuleb mõelda isikukaitsevahendite väljavahetamise või ka venilatsiooni tõhustamise peale.
Esmajärjekorras soovitaksin tööandjaga läbirääkimisi pidada allergiat põhjustava liimi väljavahetamise osas ohutuma vastu või asjakohaste isikukaitsevahendite soetamise/tagamise osas. Teil on õigus nõuda nõuetele vastavaid töötingimusi ning ühis- ja isikukaitsevahendeid ning keelduda ka tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu Teie tervise (TTOS § 14).
Kui Teil on tekkinud juba tervisekahjustus on Teil õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses (TTOS § 14). Tervisekahjustuse tekkimise tõestamiseks on vajalikud tervisekontrolli otsused (tööandja on kohustatud teostama töötajale tervisekontrolli töötervishoiu arsti juures, kui töökeskkonna riskianalüüs on tuvastanud riskid, mis võivad tervist ohustada).
Halvimal juhul, kui tööandja ei ole valmis Teile vastu tulema, tasuks kaaluda töökoha vahetamist, et säästa ja hoida enda tervist.

Parimat soovides,
Kristi Jõeorg