Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kust leida, millised nõudes peavad olema täidetud kooli arvutiklassis?04.02.2016

Tere!
Lugu siis selline, et mind huvitaks, et kust leida sellist dokumenti (või infot), mis kirjeldab kooli arvutiklassile esitatud nõudeid (näiteks tervisekaitse nõuded, mis (kohustuslik) info peab arvutiklassis väljas rippuma jne.)

Ainus seadus mille ma leidsin selle kohta oli Riigiteatajas (https://www.riigiteataja.ee/akt/27096) aga kui ma seal valin hetkel kehtiv, siis ütleb, et see on kehtetu (ma ei saa aru isegi, et kas see seadus siis veel kehtib või mitte). Äkki oskate aidata.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Koolidega seotud ruume käsitleb järgmine määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013010
Teie poolt toodud määrus on kehtetu.
Koolidega seotud informatsiooni saab kindlasti küsida täpsemalt ka Terviseametilt, nemad vastutavad riiklikult koolidega seotud valdkondade eest (http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/haridus-ja-sotsiaalteenused.html).

Tervitades,
Kristi