Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kas tööandja võib maksuvabalt kompenseerida töötajale prille, millises ulatuses ja mille alusel?14.11.2017

Tere
Töötajaid ei ole varemalt saadetud töötervishoiu arsti juurde, vaatamata selle, et nad on juba aastaid asutuses töötanud. Töökorraldus eeskirjades ei ole viidatud prillide kompensatsiooni olemasolule. Kas tööandja võib maksuvabalt kompenseerida töötajale prille, millises ulatuses ja mille alusel?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Kuvariga töötavate töötajate puhul on tööandja kohustatud seadusest tulenevalt korraldama nende silmade ja tervise kontrolli ning see on maksuvaba. Riskianalüüsis tuleb hinnata töökoht ja vajadusel rakendada meetmeid töötingimuste (valgustuse, müra, reguleeritava istme, randmetoega hiirealuse vms) parandamiseks. Samuti on maksuvaba töötajatele nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hankimine või tööks ettenähtud prillide hüvitamine. Viimase puhul on sageli ettevõttes või asutuses määratud kindel kompensatsioonisumma (see lepitakse siseselt kokku). Maksurisk on kuvariga töötamisel juhtudel, kui tegemist on kontaktläätsedega soetamisega, mis ei ole spetsiaalselt kuvariga töötamiseks. Samuti ei loeta silmaoperatsiooni nägemistegevust korrigeerivaks abivahendiks, vaid see on kirurgiline vahelesegamine, mis tööandja jaoks tähendab maksustamist erisoodustusmaksuga. Lisaks jälgitakse seda, et kuvariprille kasutataks töökohal, mitte kodus. Kui kuvariga tööks ettenähtud prille või muid nägemisteravust korrigeerivaid abivahendeid kasutatakse ka tööga mitteseotud tegevuseks, tuleb leida tööga seotud ja mitteseotud tegevuse proportsioonid ning abivahendite soetamismaksumus loetakse ettevõtlusega seotud kuluks vaid osaliselt, vastavalt TuMS-i § 32 lõikes 3 sätestatud põhimõtetele. Ettevõtlusega mitteseotud osa loetakse erisoodustuseks, mis kuulub maksustamisele vastavalt TuMS-i § 48 lõikele 4. Juhul kui ettevõtlusega mitteseotud osa maksumuse tasub töötaja, siis tööandjal täiendavaid maksukohustusi ei teki.

Tervitades,
Kristi Jõeorg
Riskianalüüs OÜ