Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kas töötervishoiu arst peab teatama minu varajase staadiumi rasedusest minu tööandjale?14.08.2018

Tere!
Tööandja soovib mind saata oktoobris või novembris töötervishoiuarsti juurde kontrolli. Kuna minul ja minu kihlatul on soov saada esimest last, siis võib juhtuda, et ma jään rasedaks septembris/oktoobris.
Küsimus, et kas töötervishoiu arst peab teatama minu rasedusest minu tööandjale, kui rasedus on alles nii varajases staadiumis või see ei ole seaduse poolt lubatud?
Kartus selles, et kui nii varajases staadiumis antakse minu tööandjale rasedusest teada, siis ta jätab mind suurtest mahukatest projektidest eemale.

Tänan!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Töötervishoiu arst kontrollib sinu tervislikku seisundit tulenevalt riskianalüüsis toodud ohuteguritele, mis võivad sinu tervist mõjutada.

Töötervishoiu arst edastab tööandjale vaid tervisekontrolli otsuse, kus on märgitud, kas sinu tervislik seisund lubab antud ametikohal töötada. Muid andmeid või analüüside tulemusi ei edastata tööandjale, vaid patsiendile endale. Kui rasedus ei ole sinu töökohal piiranguks ja ohutegurid raseduse kulgu ei ohusta, siis tõenäoliselt ei tule rasedus ka tervisekontrolli otsusest otseselt välja (kui piirav tegur, mis ei luba antud tööd jätakata või tööd tuleb oluliselt kergendada, kui töötate tööl, kus on vajalik nt suuri raskuseid teisaldada).
Lugade saad veel siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/126032015018 ja https://www.riigiteataja.ee/akt/110042015003.

Praimat soovides,
Kristi Jõeorg