Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kas saeraami töötajale on ette nähtud kõrvaklapid müra summutuseks?29.01.2019

Tere!
Kas töötajale, kes töötab puiduettevõttes ja saeraamiga, on tööandja poolt ette nähtud kõrvaklapid? Kuna see töö on väga mürarikkas keskkonnas, võib kuulmine inimesel kahjustada ju saada.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Antud töökeskkonnas on vajalik läbi viia müra taseme mõõtmine, et välja selgitada isikukaitsevahendite kandmise vajadus.
Alates 80 dB peab tööandja rakendama meetmeid tervisekahjustuse vältimiseks ja alates 85 dB peab tööandja võimaldama kuulmiskaitsevahendite kandmise.
Siin määruses on kõik kirjeldatud: https://www.riigiteataja.ee/akt/105122018012
"Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord"

Parimat soovides,
Kristi Jõeorg