Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kas tööandja peaks maksma tervisekontrolli tõendi eest?28.11.2011

Ma olen õpetaja. Möödunud aastal mul oli tervisekontroll ja sain kätte tervisekontrolli tõendi, aga tööandja ei maksa. Kas tasub paluda maksta tervisekontrolli tõendi eest sellel aastal?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Kui tegu on Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse alusel läbiviidava tervisekontrolliga, siis peab tööandja kandma töötervishoiu kontrolli kulud:
Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13. Tööandja kohustused ja õigused: (1) Tööandja on kohustatud:7) korraldama käesolevas või muudes seadustes või nende alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kandma sellega seotud kulud.

Kui soovite veel täpsustusi, vastan meeleldi!