Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kas keevitamine ei olegi tervistkahjustav töö?26.12.2011

Tere.
Miks tänapäeval enam keevitamine pole tervistkahjustav töö? Keevitamisel on ju keevitusgaasid, müra ja vibratsioon. Kas see pole siis tervistkahjustav või?
Nagu meil firmas, kõik keevitajad ühes ruumis, mõelge mis kopsud teevad. Kui mõni töökotta tuleb, on töökoda sinine seest, keevitusvingust.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Keevitamine on vägagi tervist kahjustav töö, kui töötaja viibib otse keevitusaurude keskel. Kui töötaja teostab keevitamist, on oluline luua töökeskkond ja õige tööruum, kus keevitustöid teostada. Ideaalis peab töökojas olema sundventilatsioon, mis tagab saastunud õhu väljatõmbe ruumist ning värske õhu juurdevoolu tööruumi. Kõige efektiivsem oleks saastunud õhk kõrvaldada ventilatsiooni abil juba selle tekkekohas.
Juhul kui tööruumi ei ole võimalik paigaldada nõuetekohast ventilatsiooni, siis tuleks kasutada õhujuurdevooluga keevitusmaske ning keevituskoda võimalikult muust töökeskkonnast eraldada (nt kasutada eralduskardinaid vms). On olemas ka spetsiaalse filtriga keevitusrespiraatoreid, mis kaitseb töötaja hingamisteid (nt 3M FFP2S klapiga keevitus-respiraator, 9925).