Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Mida teha, kui töökohas valitseb hapnikupuudus? 28.02.2012

Mida teha, kui töökohas valiteb pidev hapnikupuudus? Kõik haigutavad, aknaid avada ei lubata - ähvardatakse vallandamisega.
Põhjus vallandamiseks:
akende avamine on keelatud - see rikub ära kliimaseadme.
akende avamine on keelatud - avatud aknast tuleb külma õhku mistõttu töötajad jäävad haigeks ja firma peab neile haigusrahasid maksma.

selgituseks veel:
Tuulutussüsteem-kliimaseade on, aga kui see sisse lülitada tuleb sealt paksu tolmust (veel hullemat) jahutatud õhku ja need, kes tuulutusavade all istuvad, on nädala või isegi vähema aja pärast nina-kurgu-kõrva hädadega haiguslehtedel.

Surnud ring - Õhtuks on hapnik totaalselt otsas ja kõigil pead paksud. Koju minnes tabab värskeõhumürgitus ja koju jõudes tohutu peavalu.

Lisaks sellele on töökeskkonnas õhk kohutavalt kuiv!

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 14 (5) Töötajal on õigus: 1) nõuda tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi.
TTOS § 6 (4) Töökoha sisekliima – õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus – peab olema tööülesande täitmiseks sobiv, tagada tuleb töökohtade varustatus värske õhuga.

Üks variant on kollektiivselt pöörduda tööandja poole ja viidata probleemi tõsidusele: kui ikka kõik töötajad ühiselt pöörduvad tööandja poole oma murega, siis vast tööandja peaks midagi ette võtma. Teise variandina soovitan kindlasti Tööinspektsiooni (www.ti.ee) poole pöörduda. Võite Tööinspektsiooni poole pöördudes paluda oma anonüümsuse tagamist.