Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kas see on tööõnnetus, kui asutuse ukse taga libastusin ja väänasin hüppeliigese ning murdsin jalaluu?06.01.2013

Tere.
Kas on tegemist tööõnnetusega ja kas mul õigus saada haigushüvitist 100 protsenti, kui hommikul tööle minnes asutuse ukse taga ust avades libastusin - ukseesine libe, jääs, liivatamata, kukkusin ja väänasin hüppeliigese ja murdsin jalaluu. Kiirabi tuli ja viis mind haiglasse mitte õuest, vaid asutusest seest.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Vastavalt VV määrusele nr 75 Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord § 4. Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine tööandja poolt lõige (1) Tööandja uurib kõiki tööõnnetusi. Töötaja peab esimesel võimalusel teatama tööandjale igast temaga juhtunud tööõnnetusest, samuti selle tagajärjel ajutise töövõimetuse määramisest. (https://www.riigiteataja.ee/akt/12950663)

Vastavalt määrusele peab tööandja välja selgitama, kas tegu on tööõnnetusega. Kui uurimise tulemusena selgub, et tegu on tööõnnetusega, on Teil õigus 100% haigushüvitisele. Kui tööandja poolsest uurimisest ei selgu, kas tegu on tööõnnetusega, on soovitatav pöörduda kohaliku Tööinspektsiooni poole.
Kui asutuse uksetagune maa-ala on tööandja hallata/tööandajale kuuluv maa-ala, on tegu tööõnnetusega.