Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kas välisriigis ettevõtte harukontoris juhtunud õnnetus on tööõnnetus ja kes maksab välisriigi haigla raviarve?01.03.2013

Tere,
Kas see on tööõnnetus, kui mind suunatakse Eesti kontorist tööle Lätti, kuna seal asub meie ettevõtte harukontor ja ma seal kukkusin trepist alla? Kandsin küll kontsakingi, kuid ka trepp võis libe olla, mind viidi sealt kiirabiga haiglasse ja esitati arve. Kas pean selle arve ise maksma või teeb seda ettevõte? Arve võtsin küll ettevõtte nimele, kuid nende sõnul pean selle ise tasuma ja siis haigekassasse pöörduma ning sealt raha tagasi küsima.

Veel tekkis küsimus, et kas see on tööõnnetus kui minuga oleks juhtunud tee peal liiklusõnnetus?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Küsimusest võib aru saada, et Teid suunati tööandja poolt tööülesandeid täitma väljaspool Eestit ettevõtte harukontorisse. Kukkusite ettevõtte harukontoris võimaliku libeduse tõttu ja see juhtum kvalifitseerub Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 22 mõistes tööõnnetuseks. Tööandja on kohustatud tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste väljaselgitamiseks läbi viima uurimise, mis lõpeb tööõnnetuse raporti vormistamisega, millest üks eksemplar antakse ka Teile.
Kui reisitakse Euroopa Liidu territooriumil, on vaja, et oleks kaasas Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil viibimise ajal. Euroopa ravikindlustuskaarti saate kasutada, kui Teil on Eestis toimiv ravikindlustus. Miks Teil Läti raviasutuses arve esitati, ei saa täpsemalt info vähesuse tõttu vastata, kuid palun pöörduge selles küsimuses Haigekassa poole.
Kas teel toimunud liiklusõnnetuse korral, kui saate vigastada, on tegemist tööõnnetusega või mitte, selgitab uurimine. Sellisel juhul tuleb arvestada, kas sõiduks kasutasite ühiskondlikku transporti või ametisõidukit. Ametisõidukit kasutades võib teel juhtunud liiklusõnnetus kvalifitseeruda Teie vigastuse korral tööõnnetuseks.

Vastuse koostas hr Priit Siitan.