Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kui ma töö ajal tööandja parklas libeduse tõttu kukun, kas see loetakse tööõnnetuseks?03.03.2013

Tere,

Millise õigusakti alusel on tööandjal kohustus liivatada talvel autoparklat, et tagada töötajate ohutu liikumine? Kuidas on see reguleeritud?
Kui ma parklas libeduse tõttu kukun tööajal, kuna olen liikuval tööl, kas see loetakse tööõnnetuseks?

Tänud juba ette,

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 22 on tööõnnetus töötaja tervisekahjustus , mis toimus tööandja antud tööülesannet täites. Teie küsimusest võib aru saada, et Te täitsite parklas liikudes tööülesandeid (juhtus Teie töö ajal). Kui parkla asub tööandja territooriumil, on tööandja kohustatud tagama vastavalt määrusele "Töökohale esitatavate töötervishoiu ja tööohutuse nõuded", seal liiklevate jalakäijate ehk töötajate ohutuse. Tööandja üks põhikohustusi vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 on hinnata töökeskkonna riske ja välja selgitada kõik töötajaid mõjutada võivad ohud. Parklas riske hinnates oleks kindlasti pööratud tähelepanu libedusele ja sellest tingitud võimalikule kukkumisohule ning tööandja oleks pidanud kavandama abinõud töötajate kukkumise vältimiseks.

Vastuse koostas hr Priit Siitan.