Töötervishoid ja tööohutus


Küsimus: Kui kaua tohib tööline töötada ohtlikus keskkonnas täismaskiga järjest ning mitu tundi vahetuse jooksul?16.12.2013

Tere!
Kuna pakute võimalust, siis ka küsin. Võimalusel ka viited seadusandlusele (punkt 4 kindlasti).
1. Kui kaua tohib tööline töötada ohtlikus keskkonnas täismaskiga järjest (filter)?
2. Kui kaua tohib tööline töötada ohtlikus keskkonnas täismaskiga järjest (kompressor)?
3. Kui kaua tohib tööline töötada ohtlikus keskkonnas täismaskiga järjest ning mitu tundi vahetuse jooksul 08.00-17.00?
4. Kas tööline tohib täismaskiga, millel on ainult filter, teha tööd ohtlikus keskkonnas või on filtriga mask ainult ajutine kiirlahendus?
5. Kas tööline tohib teha pidev-tööd kompressoriga ühendatud maskiga millel ei ole sundõhk vaid klapiga. Ning millised on ajalised mõõtmed.
6. Milliselt ja kuidas on Eestis seadusandlusega määratletud, etteantud biogaasi tehase nn reaktori puhastus. PS! mitte tehnoloogiline kirje vaid seadusandlik eelkõige. ST jäätmed on vastavalt jäätmeseadusele aga just töökorralduslik osa. Plahvatusoht, mürgine, õhku pole jne (tehnoloogiline kirje on sarnane kerge kütuse, lahustite jne mahutite puhastusele).

Tänan.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Punktidele 1-4 puuduvad õiguslikud nõuded ja alused, kahjuks ei saa ma punkti nr 5 küsimusest täpselt aru. Punkti nr 6 ei kuulu kahjuks minu pädevusvaldkonda. Vastuse aitas koostada isikukaitsevahendite maaletooja.
Tööpäeva vältel on soovituslik tööprotsesside vahele teostada ka puhkepause, puhta ja värske õhuga keskkonnas.
Vastused allpool, vastavalt küsimuste numbritele:
1. Kui on õiged filtrid siis kogu töövahetuse aja.
2. Kogu töövahetuse. Peab olema ainult kindel, et hingamiseks kasutatakse õlivaba suruõhku.
3. Vaata vastust nr. 1.
4. Tööline võib teha ohtlikus keskkonnas tööd täismaskiga juhul kui filter on valitud vastavalt tooteohutus kaardile. Nii nagu ikka siingi sama asi, et kõigepealt tuleb kasutusele võtta üldkaitse vahendid.
Ohutut tööd soovides,
Kristi Jõeorg