Ventilatsioon ja jahutus


Küsimus: Kas on mõeldav paigaldada ventilatsioonikorstnasse gaasikatla metallhülss ja kuidas see mõjutab loomulikku ventilatsiooni?19.12.2016

Tere! Vanema kortermaja kohakuti asuvaid kortereid läbib kahe lõõriga telliskivist korsten, mille üks lõõridest kasutusel ventilatsioonilõõrina.
Kolmandal korrusel asuva korteri omanik sooviks paigaldada oma korterisse gaasikatelt ja selle korstnaks ühiskasutuses olevasse ventilatsioonilõõri metallist korstnahülssi kolmanda korruse kõrguselt maja korstna tipuni.
Kas ja kuidas selline tegevus mõjutaks loomuliku ventilatsiooni väljatõmbe toimimist alumistel korteritel ja ka neljanda korruse korteril, kui olemasolev ventilatsioonikanal kolmanda korruse kõrgusel kitseneks olulisel määral? Aitäh vastamast!

Vastus: Martin Viisileht, jahutussüsteemide müügijuht, City Kliima OÜ, www.citykliima.ee

Tere,

Suitsugaaside väljajuhtimine tuleb lahendada gaasipaigaldise projektis, mis peab olema koostatud kehtivaid nõudeid ning hoone olemasolevaid tehnosüsteeme arvestades.

Ventilatsioonilõõri diameetri vähendamine suurendab takistust (antud juhul väheneb õhuvahetus olulisel määral).

Lugupidamisega,
Martin Viisileht