Ventilatsioon ja jahutus


Küsimus: Mida peaks teadma ventilatsioonist stalini-aegse kivimaja korteri renoveerimisel?16.02.2012

Tekkis küsimus - hakkan ostma uut korterit 60 aastat vanas stalini-aegses kivimajas. Korterit pole pärast selle valmimist renoveeritud, seega kõik toimib hetkel nii nagu 60 aastat tagasi - korterit köetakse autonoomse gaasiküttega. Küttekulude kokkuhoidmise ja ka mugavuse tõttu tahaks vanad aknad uute puitakende vastu välja vahetada, kuid sellega seoses tekib kohe küsimus ventilatsiooni kohta.
Mida tuleks ventilatsiooniga peale hakata, mis töid on tarvis teha ja mis see umbkaudu maksma võiks minna (tegu on 86m2 korteriga, kui see info peaks oluline olema)?

Vastus: Martin Viisileht, jahutussüsteemide müügijuht, City Kliima OÜ, www.citykliima.ee

Kõige lihtsam on jätta õhuvahetus toimima selliselt nagu ta viimased 60 aastat toiminud on - loomuliku ventilatsioonina. St. värske õhk siseneb seinakonstruktsioonide ning saastunud õhk väljub ventilatsioonilõõride/gaasikatla korstna kaudu.

Uute akende paigaldamisega vähendame värske õhu juurdevoolu - selle kompenseerimiseks ning õhuvahetuse reguleerimisvõimaluse tekitamiseks tuleks paigaldada värskeõhuklapid. Samuti on tarvis tagada põlemisõhk gaasikatlale.

Maksumus umbkaudu 500 eurot.

Kõike paremat,
Martin Viisileht