Ventilatsioon ja jahutus


Küsimus: Millise loogikaga peaks olema ehitatud eramaja katlaruumi õhu juurdevool ja väljatõmme?22.03.2013

Elan vene ajal ehitatud eramajas. Keldris on katel Atmos 32 kw. Katla kütmisel tekib õhupuudus ja värske õhk tuleb sisse korstna ventilatsiooni luugist, kust peaks aga olema hoopis väljatõmme. Kuidas peaks tooma katlaruumi värske õhu pealevoolu, kui jämeda toruga ja kuhu see suunata, kas katla lähedale?

Vastus: Martin Viisileht, jahutussüsteemide müügijuht, City Kliima OÜ, www.citykliima.ee

Ei pea olema toodud katla lähedale, piisab kui seinas on 100 mm restiga ava või värskeõhuklapp. Kindlat reeglit ei ole, soovitan tegutseda vastavalt katla paigaldusjuhendile.

Martin Viisileht
City Kliima OÜ