Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mis aja jooksul pärast hüvitamisotsust peab kindlustusfirma raha välja maksma?27.08.2012

Kindlustusfirma tegi otsuse liikluskahju rahaliselt hüvitada. Millal raha peab laekuma? Kas otsuse tegemisele järgneval päeval või siis, kui sõiduk registrist maha võetud?
Mida teha juhul kui kindlustus firma viivitab raha väljamaksmisega?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse lepingu alusel peab kindlustusandja hüvitise kannatanule üle kandma hüvitamise otsuse tegemisele järgneval tööpäeval või asjakohase pangaarve numbri saamisele järgneval tööpäeval, kui see ei ole hüvitamise otsuse tegemise ajal teada.

Kuna viitate oma küsimuses sõiduki registrist kustutamisele, siis võib olla tegu olukorraga, kus olete otsustanud sõiduki jäänuki jätta kindlustusandjale. Sellisel puhul maksab kindlustusandja hüvitise jäänuki hinna ulatuses peale seda, kui olete sõiduki jäänuki kindlustusandjale üle andnud.

Küsige kindlustusandjalt selgitusi, miks ei ole hüvitist välja makstud. Kui kindlustusandja on asjakohtult viivitanud hüvitise välja maksmisega, on kindlustusandjal kohustus maksta viivist võlaõigusseaduse §-s 113 sätestatud ulatuses.

Kui kindlustusandja ei maksa hüvitist välja, kindlustusandja selgitused ei ole asjakohased ja Teil ei õnnestu kindlustusandjaga kokkuleppele jõuda, siis saate vaidluse lahendamiseks pöörduda kindlustuse vaidluskomisjoni või lepitusorgani poole, vt täpsemalt http://www.lkf.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=204&lang=et või http://www.eksl.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=232&lang=et