Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusfirmal on õigus otsuse tegemisega oodata väärteomenetluse lõpuni ehk siis kuni 2 aastat?12.10.2012

Tere jälle,

Jätk teemale: http://www.vastused.ee/loe/kindlustus/kahjukindlustus-ja-elukindlustus/4799/kas-kindlustusfirma-saab-pohjendada.html

Suhtlesin uuesti kindlustusfirmaga ning sain mõned põhjendused, miks antud otsuse tegemine viibib.

Kahjukäsitleja väidab, et kindlustusandja ei saa antud juhtumis otsust teha, kuna teise auto süülisus avarii põhjustamisel pole ühelgi viisil tõendatud (v.a. minu ütlused avarii toimumise asjaolude kohta) ning teise auto juht võib ühel hetkel kindlustusse või politseisse ilmudes rääkida mida tahab ning teha hoopis minust süüdlase. Väidetavalt pidi sellest piisama, et kindlustusfirma langetaks otsuse süülisuse jaotumise kohta 50/50, kui isegi mitte 100% minu süü. Kas tõesti võib õnnetuse sündmuskohalt lahkunud isik ilmuda välja X kuud hiljem ning väita minu ja mu kaasreisija väidetele vastupidist ning see on piisav alus süülisust jagava või hullemagi otsuse tegemiseks? Kas tõesti võib süüdlane ühe lausega pöörata otsuse enda kasuks, vaatamata kahe inimese kohapeal politseile kirjutatud seletustele ja olenemata asjaolust, et tema lahkus sündmuskohalt?
Lisaks teatas kindlustusfirma, et neil on õigus otsuse tegemisega oodata väärteomenetluse lõpuni ehk siis kuni 2 aastat? Kas see on tõepoolest nii ja kas on ka mõni seaduseparagrahv, mis mind, kui kannatajat sellises olukorras kaitseb? Kui auto tõesti kaheks aastaks seisma jääb, siis kes hüvitab sellega seoses tekkivad kahjud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Iga juhtum on erinev. Seega ühest vastust Teie küsimustele üksnes küsimuses toodud teabe põhjal anda ei saa.

Liikluskindlustuse seaduse kohaselt peab kindlustusandaja tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse kohe, kui selleks on vajalik teave, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul alates nõude esitamisest. Eelnimetatud 30 päevane tähtaeg lükkub edasi, kui juhtumi kohta toimub tsiviilkohtu-, kriminaal- või väärteomenetlus või kindlustuse komisjoni menetlus ja sellel on otsuse tegemisel oluline tähtsus.

Seega tuleb iga juhtumi puhul eraldi hinnata, kas väärteomenetlusel on otsuse tegemisel oluline tähtsus või mitte. Kui Teil on kindlustusandjaga vaidlus selles, kas väärtoemenetlusel on otsuse tegemisel oluline tähtsus või mitte, siis tuleb püüda kindlustusandjaga kokkuleppele jõuda. Kui Te kokkuleppele ei jõua, siis on mõistlik pöörduda kindlustuse vaidluskomisjoni. Vaidluskomisjon otsustab, kellel on vaidluses õigus.

Kui kindlustusandja on asjakohtult viivitanud hüvitise maksmisega, on kindlustusandjal kohustus maksta viivist.