TV, audio/video, fototehnika


Küsimus: Miks ei näidata internetis TV3-e ja Kanal 2-te nagu ETV-d saab vaadata?15.02.2013

ETV-d saab näha läbi kodulehe, aga miks mitte ei võiks sama teha TV3-e ja Kanal2-ga? On olemas küll programme, millega näeb arvutist eesti kanaleid ja saab ka järelvaadata tv3-est ja kanal2-est, aga miks ei võiks otse näha arvutist?

Vastus: Heigo-Aulemb Ensling, tehnikaekspert, Telia Eesti AS, https://pood.telia.ee

Väga hea ja õigustatud küsimus vaataja seisukohalt, kui kõik meie telejaamad oleksid riigi eelarvest rahastatud. Aga siin tulebki esile erinevus riigi rahastatava ja erakapitalile kuuluva telejaama vahel.
Kus kohast saavad erakanalid raha, et toota oma teleprogramme, osta sisse saateid, filme ja teha näiteks spordiülekandeid. Ainuke võimalus on müüa reklaamiaega - see on ka ainus sissetulek, millest sõltub telejaama programm.
Kui hoolega jälgida ETV ja ETV2 ülekandeid ERRi kodulehelt, siis ka seal ei ole võimalik vaadata kõiki saateid, filme ja spordivõistluste otseülekandeid. Kindlasti on nähtavad kõik ERRi omasaated, täpselt, samuti on võimalik vaadata kordusTV alt ka omasaateid nii ERR kui ka Kanal2 kui ka TV3 kodulehelt.
Jällegi on nende sisseostetavate saadete õigused seotud ülekandekanalitega - telejaamad maksavad sisseostetud saadete korral levitamise eest televisoonis, mitte aga internetis. Siit ka siis konkreetne vastus, miks ei ole võimalik näha otsesaateid interneti vahendusel - puuduvad lihtsalt sellised edastusõigused.