Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kas kindlustus võib kindlustusmakse pooleks teha, kuna põles maha pool maja?09.01.2018

Tere!
Kortermaja on kindlustatud 500 000 euroga. Maja põles täpselt poolenisti maha ja nüüd väidab kindlustus, et poole maja taastamiseks saame ka ainult 250 000, aga väiksem ehituse hinnapakkumine on 300 000 eurot. Kas neil on õigus nii toimida?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui maja kindlustussumma oli 500 000 eurot, kuid täpselt poole maja taastamine maksab 300 000 eurot, siis on tegemist alakindlustusega, st olukorraga, kus kindlustussumma on väiksem kui kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal. Teisisõnu kindlustuslepingu sõlmimisel kokku lepitud kindlustussumma oli liiga väike.

Alakindlustuse korral vastutab kindlustusandja tavaliselt kahju eest võrdeliselt kindlustussumma suhtega kindlustusväärtusesse kindlustusjuhtumi toimumise ajal. Antud näite puhul on kindlustussumma suhe kindlustusväärtusse 500 000 / 600 000 = 0,83333. Kahju on 300 000 eurot, seega kindlustusandja hüvitamiskohustus on 300 000 x 0,83333 = 250 000 eurot, millest lahutatakse maha omavastutus.

Seega, kui kindlustuslepingus ei ole teisiti kokku lepitud ja tulele pandi piir täpselt siis, kui hävinud oli pool majast, mis oli kindlustatud 500 000 eurole ning täpselt poole taastamine maksab 300 000 eurot, siis on kindlustusandjal õigus, kui hüvitab kahju summas 250 000 eurot.