Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Mida teha, kui korteriomanikele on umbmääraselt esitatud tagasinõue, nagu iga korter peaks mingi summa korvama?25.01.2018

Kindlustus saatis kahju tagasinõude kortermajale, adresseerides selle ***** - 00 elanikele, kiri olevat pandud postkastide ääre peale. Nüüd tuli juba kordusnõue, lubadusega esitada hagi kohtusse. Kindlustusjuhtumi olevat põhjustanud PEN-juhtme läbipõlemine maja kilbis, mille tagajärjel ühel korteriomanikul kodumasinad läbi põlesid. Asi toimus 04.10.2016. Majas ei ole korteriühistut, tasuti ühiselt arveid ja tehti väiksemaid remonttöid. Kelle vastu esitatakse hagi, "elanikud" ei ole juriidiline isik? Samas ei saa sellise nõudega ka oma kindlustusseltsi pöörduda, kuna ei ole ei nime ega korterinumbrit? Kas hagi esitatakse iga korteriomaniku vastu eraldi? Eelnevate kirjade peale ei ole korteriomanikud küll tasuma tõtanud.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Pöörduge kindlustusandja poole, kes tagasinõude esitas ja küsige kindlustusandjalt täpsustusi:
a) kellelt ja mis summa tasumist ta nõuab
b) millele ta oma nõudes tugineb, sh mis õigusaktist tuleb nõudeõigus, millega on tõestatud kahju tekkimine ja kahju suurus

Peale nende täpsustuste saamist saate hinnata, mida nõudega edasi teha.