Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kas ongi nii, et kui auto sai avariis kannatada ja remontida veel ei jõudnudkui, siis teise avarii korral on auto väärtus juba madalam?26.01.2018

Detsembri kuus juhtus autoga liiklusõnnetus parklas, kus teine auto sõitis minu seisvale autole tagant sisse. Kõik sai nõuetekohaselt kinnitatud, kohal käis politsei ja tehti pildid. Autole sai juba isegi remondi koht leitud ja pidi juba parandusse minema, kuid päev ennem parandust sõideti samasse kohta uuesti sisse veoauto poolt. Kõik sai jälle ametlikult kinnitatud, politsei oli tol hetkel veel ise pealtnägija. Sai autol jälle kahju hinnatud ja pakkumine kindlustusseltsi tehtud teise firma kaudu mitte selle firma kaudu, kes pidi esimese avarii kahjud remontima. Nüüd läks asi nii kulukaks, et auto tahetakse maha kanda. Hinnati auto ära 2000 eurole aga sealt arvestatakse maha eelmise liiklusõnnetuse raha 700 eurot, mis kanti esimesele firmale ära juba, kuid auto korda ei saanud ja tänu sellele auto turuväärtus ka nii madal. Oleks auto vahepeal korda saadud oleks turuväärtus kõrgem olnud. Või siis minna esimese firma juurde rääkida nendega, et teevad selle 700 euro eest remondi ja kindlustus annab 400 juurde puuduva summa pm maksa omast taskust. Teise avariiga teises firmas hinnati remont 2100 euroni. Siit tekkis küsimus milles mina süüdi olen, et esimene firma rahad kätte sai, kuid remonti ei jõudnudki auto teise avarii põhjusel. Miks mina pean kannatama nüüd selle käes ja saama ebasobivat summa auto eest? Ja enda ajast pean käima ja otsima kus mida saaks teha kes teeks. Kui näiteks peaks nüüd juhtuma kolmas avarii siis kantakse maha jälle ja turuväärtus langeb 2000 siia juba 1000 kuna eelmised kaks avarii remonti tegemata. Kuidas käituda mida teha?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui teine kindlustusjuhtum toimub enne seda, kui esimese juhtumi kahjustused on kõrvaldatud ning teises juhtumis sõiduk hävib, siis peaks kannatanu saama hüvitise nii:
a) esimese kahju põhjustaja kindlustusandjalt rahas hüvitis, mis võrdub sõiduki remondi maksumusega
b) teise kahju põhjustaja kindlustusandalt rahas hüvitis, mis võrdub avariilise (st esimeses avariis tekkinud kahjustused) sõiduki väärtusega

Nii peaks kannatanu kokku saama summa, mille eest saab soetada endale uue esimese õnnetuse eelse sõidukiga samaväärse auto.

Tehniliselt võib see ka nii toimuda, et teise kahju põhjustaja kindlustusandja maksab Teile hüvitise, mille eest saate soetada esimese õnnetuse eelse sõidukiga samaväärse auto ja esimese kahju põhjustaja kindlustusandja maksab remondi summas hüvitise teisele kindlustusandjale.

Rääkiga kindlustusandjatega läbi ja selgitage oma seisukohti. Püüdke jõuda kokkuleppele. Kui see ei õnnestus ja olete seisukohal, et kindlustusandja otsus on vale, siis mõelge läbi, mis kindlustusandjalt Te mida nõuate ja püüdke jõuda lahenduseni liikluskindlustuse lepitusorgani abil, vt http://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.

See, et peate õnnetuse tõttu asju ajama ja oma aega kulutama on eluga paratamatult kaasas käiv risk, millega seotud kulu peate ise kandma.