Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kas on määratud mingi kindel aeg, mis aja jooksul peab autoremondi ettevõte tegema kindlustusele hinnapakkumise?05.04.2018

Kas on määratud mingi kindel aeg, mis aja jooksul peab autoremondi ettevõte tegema kindlustusele hinnapakkumise?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlat tähtaega autoremondiettevõttele sõiduki taastamise kalkulatsiooni tegemiseks seaduses või mujal õigusaktis sätestatud ei ole. Võlaõigusseaduse § 489 lõike 1 kohaselt peab kindlustusandja tegema viivitamata kindlaks hüvitamisele kuuluva kahju suuruse.