Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kas ebaselge süü korral võib juhtumiga tegelemine üle minna teisele kindlustusseltsile?12.04.2018

Kuna teise autojuhi kindlustus saatis minule seltsile täna juhi seletuskirja, kus ta ei tunnista end 100% kahju põhjustajaks, siis minu kindlustus ei saa kahju edasi käsitleda ja nüüd sellega tegeleb teise autojuhi selts. Kas seadus lubab nii teha?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui liikluskindlustuse juhtumis saab kahjustada või hävib sõiduk, millel oli kehtiv liikluskindlustuse leping, siis saab kannatanu tavaliselt valida, kas nõuda kahju hüvitamist:
- kindlustusandjalt, kellega oli sõlmitud kahjustunud sõiduki liikluskindlustuse leping (ehk oma kindlustusandja) või
- kahju põhjustaja kindlustusandjalt

Erandina ei hüvita oma kindlustusandja kahju, kui kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, muu hulgas juhul, kui kahjustatud isik, kindlustusvõtja, kindlustatud isik või kindlustusandjad ei saavuta kokkulepet selles, kes vastutab kahju põhjustamise eest.

Seega, kui esitasite liikluskindlustuse lepingu alusel nõude oma kindlustusandjale ning peale seda selgus, et asjaolud ei ole selged, siis on õige, et seda juhtumit käsitleb edasi teine kindlustusandja.