Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kes hüvitab uue auto registreerimise kulud?22.05.2018

Tere!
Juhtus liiklusõnnetus, kus olin kannatanu. Minu auto läks mahakandmisele ning vastaspool hüvitas auto turuväärtuse. Ostsime uue auto, mis polnud Eestis arvel ja tegime kulutusi, mida ilma õnnetuseta poleks tekkinud ehk otsesed kulud olid esmane registreerimine Eestis ja numbrimärkide väljastamine. Samad kulutused tegime ka hävinud auto ostmisel.
Vastaspoole kindlustus pakub hetkel hüvitist vaid kolmandiku summast, tuues põhjuseks, et nemad lähtuvad hüvitamisel Eesti registris oleva sõiduki omanikuvahetuse riigilõivust. Kas mul on õigus nõuda vastaspoolelt eelmainitud autosoetuse kulud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduk on hävinud ja selle asemel on võimalik taassoetada samaväärne sõiduk, siis hõlmab kahju hüvitis samaväärse sõiduki soetamiseks tehtavaid mõistlikke kulutusi. Sõiduki puhul on nendeks kulutusteks tavaliselt sõiduki ostuhind ja registreerimise kulu.

Kui uut samaväärset sõidukit ei ole võimalik soetada, siis hüvitatakse vaid hävinud sõiduki väärtus.

Kui Teil oli võimalik soetada samaväärne sõiduk, mis juba oli Eesti liiklusregistris, siis hüvitatakse sõiduki omaniku vahetuse riigilõiv. Kui samaväärset sõidukit Eestist soetada ei ole võimalik, siis hüvitatakse sõiduki Eestis esmaregistreerimise riigilõiv.