Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kas väiksest avariist võin ka mõni aeg hiljem kaskokindlustuse pakkujale teatada?22.05.2018

Tere!
Kallakul vajus esimene auto mulle peale, kuid kuna tal oli konks, siis tekkis autole väike kahjustus. Saime omavahel kokkuleppele, et kahju põhjustaja teeb autole ise remondi. Teoorias see kokkulepe veel peab kuid asi venib hirmsasti. Sooviksin teada, et kuna kohe liikluskahjust ei teatanud, siis ilmselt seda enam teha ei saa (juhtumist on möödas 1,5 kuud) kuid kui minu autol on lisaks ka kasko, kas siin on ka viivitamata teavitamise nõue? Samas on olemas juhtumist pildid, kontaktid, elektroonilised vestlused jms, mis tõendavad, et vastaspool võttis vastutuse.
Tänan!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Nõue teavitada kindlustusandjat kindlustusjuhtumist on üldine ja tuleb võlaõigusseadusest, vt § 448 lõige 1. Kindlustusandja vabaneb hüvitise maksmise kohustusest, kui kahjust teatamise kohustust on tahtlikult rikutud, vt võlaõigusseaduse § 449.

Vaatamata ülaltoodule – esitage nõue esmalt kahju põhjustaja liikluskindlustuse kindlustusandjale. Kui see kindlustusandja kahju hüvitamisest keeldub, siis esitage nõue oma sõidukikindlustuse kindlustusandjale.