Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kes korvab kahju kui süüdlasel juhil puudus vastav juhiluba?06.06.2018

Tere,
Toimus avarii, kus süüdi olnud osapoolel puudus juhiluba ja auto oli firma nimel. Kannatada said mõlemad autod tugevasti.
Kas kindlustus korvab kahjud (auto remondi) mõlemale osapoolele? Ja kellelt hiljem nõutakse raha tagasi ja millises ulatuses?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui juhiloata autojuht põhjustab liiklusõnnetuse, siis tema juhitud auto liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab õnnetuse teise osapoole kahju. Selle kahju nõuab kindlustusandja hiljem juhiloata autojuhilt kogu makstud hüvitise ulatuses tagasi.

Selle auto, mida juhiloata liiklusõnnetuse põhjustaja juhtis, kahju liikluskindlustuse kindlustusandja ei hüvita. Seda kahju võib nõuda sõidukikindlustuse kindlustusandjalt, kui sel sõidukil oli vabatahtlik sõidukikindlustuse leping. Samas tuleb arvestada, et sõidukikindlustuse lepingus võib olla kokku lepitud, et hüvitist vähendatakse, kui kahju põhjustab juhiloata juht.