Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kas see on lubatud, et hävinenud palkmaja asemele pakub kindlustus puitkarkassmaja?12.06.2018

Tules hävines palkmaja täielikult. Kindlustatud oli maja taastamisväärtuse peale. Kindlustusselts pakub aga moodulmaja hinda taastamisväärtuseks (puit karkass maja) mis pole sugugi võrreldav palkmaja hinnaga. Kas selline tegutsemisviis ei ole pisut ühepoolne. Minu käest pole keegi küsinud millises majas ma elada tahaksin. Suure hoone puhul ulatub hinna vahe kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Võrreldav seik siia: kuni avariini sõitsin mersuga siis peale avariid kindlustus arvab, et piisab sapakast küll!
Teine küsimus on turuväärtuse vähenemise kohta. Päästeameti kinnitusel maja hävines täielikult ja taastada pole seal midagi. Kuidas saab olla, et maja väärtus oli ikkagi veel 45000.- eurot. Esitasin ka järelpärimise (hindamis akti kohta) kahjukäsitlejale kuid ei ole veel vastust saanud.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju hüvitamise üldreeglid on võlaõigusseaduses. Kindlustuslepingus võib olla kokku lepitud üksikasjalikum kahju suuruse hindamise metoodika. Kuna kindlustuslepingu üksikasjad ei ole teada, siis ei ole võimalik Teie küsimusele ammendavalt vastata.

Üldiselt tuleb hoone kahjustumisel maksta hüvitis, mis kulub hoone taastamisele õnnetuse eelsesse seisu. Hinnangu, kas hoone jäänuseid saab kasutada või tuleb plats puhtaks teha, teeb ehitusasjatundja.

Kokkuvõtvalt – oodake ära kindlustusandja vastus. Uurige, kas kindlustusandja vastus läheb kokku kindlustuslepingus kokku lepituga. Kui olete jätkuvalt seda meelt, et kindlustusandja otsus on vale, siis püüdke kindlustusandjaga läbi rääkida. Selgitage kindlustusandjale oma seisukohti. Kui Te kokkuleppele ei saa, siis saate pöörduda vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole http://www.eksl.ee/et/lepitusorgan.