Liiklus- ja sõidukikindlustus


Küsimus: Kes vastutab, kui autol on kolm omanikku ja üks neist omavoliliselt sõites teeb avarii?18.06.2018

Autol on kolm omaniku ning autol puudub kindlustus. Üks omanik otsustab omavoliliselt autoga sõitma minna ning põhjustab kannatanutega ning vara hävimisega liiklusõnnetuse, siis kes võetakse vastutusele ja millisel määral?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liiklusreeglite rikkumise, sh kindlustuseta sõitmise ja teistele kahju tekitamise eest võetakse vastutusele sõiduki juht. Liikluskindlustuseta sõiduki juhtimise eest karistatakse sõiduki juhti rahatrahviga kuni 100 trahviühikut ehk kuni 400 eurot.

Kui liikluskindlustuseta sõidukiga tekitatakse kahju, siis selle kahju hüvitab kannatanule põhjustaja sõiduki viimati kehtinud liikluskindlustuse lepingu kindlustusandja või Eesti Liikluskindlustuse Fond. Peale kahju hüvitamist esitatakse tagasinõue sellele, kes on sõiduki omanik või vastutav kasutaja liiklusregistri andmetes. Kui sõidukil on liiklusregistri andmete järgi kolm omanikku, siis võib kindlustusandja nende hulgast valida, kellele tagasinõude esitab.